Małopolskie cerkwie

Wróć
Kategoria: Zabytki / Location: Małopolska
 • 04
 • 17
 • 05
 • 16
 • 06
 • 08
 • 07
 • 09
 • 10
 • 14
 • 11
 • 12
 • 13
 • 02
 • 01
 • 15
 • 03

0

 likes
Share this gallery:

W 2013 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafiły 4 małopolskie cerkwie. Są to świątynie w Powroźniku, Owczarach, Kwiatoniu oraz Brunarach Wyżnych. Małopolskie cerkwie wraz z 4 podobnymi obiektami z Podkarpacia dołączyły do 13 innych polskich zabytków wpisanych wcześniej na listę dziedzictwa.

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach (zdjęcia 1-4)
Po wojnie przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Od 5 lat współużytkowana z parafią greckokatolicką. Zbudowana w 1653 roku. Klucze do obiektu udostępnia pani mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach (5-8)
Pierwotna cerkiew powstała w 1616 roku, gdy we wsi powstała parafia unicka. Obecny budynek wybudowano pod koniec XVIII wieku. Po Akcji Wisła przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Na miejscu jest przewodnik.

Cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu (9-13)
Jedna z dwóch cerkwi w Kwiatoniu pod tym samym wezwaniem (druga jest mniejsza i należy do parafii prawosławnej). Powstała na przełomie XVII i XVIII wieku. Uznawana za najpiękniejszy przykład północno-zachodniego typu łemkowskiego. Udostępniana przez przewodnika MOT.

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku (14-17)
Pierwotny budynek powstał w 1600 roku. Przebudowana w 1813 roku. Po wojnie przejęta przez Kościół rzymskokatolicki po Akcji Wisła. Na ścianach zakrystii znajduje się cenna polichromia z 1607 roku. Udostępniana przez kościelnego, który jest jednocześnie przewodnikiem MOT.